Học viện Google Play

Chứng chỉ về Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play

Hãy tham gia khoá đào tạo trực tuyến để được chứng nhận những phương pháp hay nhất về Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play. Đây là khóa học thiết kế riêng cho các nhà tiếp thị về mảng phát triển ứng dụng.

Bắt đầu khoá đào tạo

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn với vai trò nhà tiếp thị ứng dụng

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về trang thông tin trên Cửa hàng Play, trực tiếp từ Google Play

Có phải bạn là một nhà tiếp thị ứng dụng/trò chơi dành cho thiết bị di động, hoặc là một nhà phát triển muốn tìm thêm người dùng, nâng cấp kỹ năng hoặc cải thiện trang thông tin ứng dụng của mình trên Cửa hàng Google Play không? Khoá đào tạo này sẽ giúp bạn quảng bá ứng dụng hoặc trò chơi của mình trên Google Play một cách hiệu quả nhất.

Hãy tham gia khoá đào tạo này, vượt qua bài kiểm tra và có được một chứng chỉ được công nhận toàn ngành.

Nội dung mới trong khoá học

Chúng tôi đã cập nhật khoá đào tạo và bài kiểm tra nhằm bổ sung các công cụ tăng trưởng mới nhất trên Google Play Console.

Kiến thức bạn sẽ học được

<clipPath id="a"></clipPath>

Bắt đầu tìm hiểu những yêu cầu cơ bản

Tìm hiểu cách xuất bản trang thông tin trên Cửa hàng Play, bao gồm cả những yêu cầu cơ bản áp dụng cho mọi trang thông tin ứng dụng hoặc trò chơi.

Phân tích và khám phá cơ hội

Tìm hiểu cách người dùng tìm ra trang thông tin của bạn, cũng như cách thử nghiệm để biết những yếu tố nào giúp thu nạp nhiều người dùng nhất.

Các phương pháp hay nhất để tạo trang thông tin trên Cửa hàng Play

Nâng tầm trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play bằng một câu chuyện về thương hiệu sao cho nhất quán và tập trung vào lợi ích.

Tăng khả năng thu nạp người dùng nhờ trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play

Tăng khả năng xuất hiện của ứng dụng để thu hút người dùng mới và tương tác với người dùng hiện tại bằng trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play.


Lộ trình phát triển ứng dụng và xây dựng sự nghiệp

Đẩy nhanh các mục tiêu tiếp thị kỹ thuật số trên thiết bị di động

<clipPath id="clip0_2587_3544"> </clipPath>

Phát triển hoặc trau dồi kỹ năng tiếp thị ứng dụng

Học những kỹ năng mới qua khoá đào tạo của chúng tôi.

<clipPath id="clip0_2587_3549"> </clipPath>

Lấy chứng chỉ

Vượt qua bài kiểm tra để được cấp chứng chỉ.

<clipPath id="clip0_2587_3559"> </clipPath>

Chia sẻ

Chia sẻ chứng chỉ của bạn trên Hồ sơ nhà phát triển của Google và mạng xã hội.

Khi vượt qua bài kiểm tra,
bạn sẽ gia nhập mạng lưới chứng chỉ của chúng tôi!

Tìm những nhà tiếp thị ứng dụng đã vượt qua bài kiểm tra về Trang thông tin trên Cửa hàng Play trong mạng lưới chứng chỉ của chúng tôi

Khám phá mạng lưới chứng chỉ

Khám phá câu hỏi thường gặp về việc cấp chứng chỉ

Bài kiểm tra là gì?

Bài kiểm tra này đánh giá kiến thức của bạn về những chủ đề cụ thể liên quan đến Cửa hàng Google Play, chẳng hạn như những phương pháp hay nhất và yếu tố thành công. Bạn trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề cụ thể này (ví dụ: những phương pháp hay nhất về Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play).

Lưu ý: Bạn cần có kết nối Internet mạnh và ổn định để hoàn thành bài kiểm tra. Bài kiểm tra này có tính giờ nên bạn không thể tạm dừng hay bắt đầu lại bài kiểm tra. Đồng hồ hẹn giờ 5 tiếng sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn nhấp vào Chạy.

Chi phí của bài kiểm tra là bao nhiêu?

Bài kiểm tra không mất phí.

Quy trình này hoạt động như thế nào?

Để làm bài kiểm tra cấp Chứng chỉ của Học viện Google Play, hãy:

  1. Hoàn tất quy trình đăng ký.
    1. Đọc rồi chấp nhận các Điều khoản và điều kiện.
  2. Hoàn thành và gửi bài kiểm tra.

Nếu tôi không hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định thì sao?

Bạn có 5 giờ để hoàn thành bài kiểm tra. Nếu hoàn thành sớm, bạn có thể gửi bài kiểm tra theo cách thủ công. Khi hết 5 giờ, bài kiểm tra sẽ tự động gửi đi. Việc bài kiểm tra tự động gửi đi thì không có nghĩa là bạn đã trượt bài kiểm tra.

Chứng chỉ có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ của bạn sẽ hết hạn sau 24 tháng kể từ ngày bạn nhận được huy hiệu kỹ thuật số. Để gia hạn chứng chỉ vào lúc đó, bạn cần đăng ký và vượt qua bài kiểm tra một lần nữa.

Khi nào tôi nhận được kết quả bài kiểm tra?

Sau khi gửi bài kiểm tra, bạn sẽ được xác nhận ngay lập tức về việc bạn vượt qua hay trượt bài kiểm tra.

  • Nếu vượt qua, bạn sẽ nhận được email chứa huy hiệu kỹ thuật số, chứng chỉ kỹ thuật số và đường liên kết để chọn tham gia Danh bạ cựu học viên dành cho nhà phát triển của Google.
  • Nếu trượt bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được email cho biết thời điểm bạn có thể làm lại.

Lưu ý: Để bảo vệ tính toàn vẹn của chứng chỉ, chúng tôi không thông báo điểm số của ứng viên hay những phần ứng viên làm tốt hoặc kém trong bài kiểm tra.

Tôi có bao nhiêu lần thử để vượt qua bài kiểm tra?

Bạn có 4 lần thử để vượt qua bài kiểm tra.

Nếu tôi trượt bài kiểm tra thì sao?

  • Nếu trượt lần đầu, bạn sẽ phải đợi 14 ngày rồi mới có thể làm lại bài kiểm tra.
  • Nếu trượt lần thứ hai, bạn sẽ phải đợi 2 tháng rồi mới có thể làm lại bài kiểm tra.
  • Nếu trượt lần thứ ba, bạn sẽ phải đợi 6 tháng rồi mới có thể làm lại bài kiểm tra.