Lộ trình học tập về hoạt động phát triển

Xem thêm

Câu hỏi thường gặp về hoạt động phát triển

Bắt đầu

Tôi có thể học được gì trong danh mục Phát triển của Học viện Google Play?

Trong danh mục này, bạn có thể tìm hiểu cách tìm đúng đối tượng cho ứng dụng của mình, cải thiện trang thông tin trên Cửa hàng Play cũng như thu hút thêm nhiều người dùng. Hãy khám phá các khoá học Phát triển để tìm hiểu thêm.

Những yếu tố nào góp phần làm tăng số lượt cài đặt ứng dụng?

Có một số yếu tố có thể giúp thúc đẩy số lượt cài đặt ứng dụng như áp dụng các phương pháp hay nhất để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, tuân thủ chính sách đối với trang thông tin trên Cửa hàng Play, triển khai trang thông tin tuỳ chỉnh và áp dụng bản dịch trên Cửa hàng Play cũng như thử nghiệm trang thông tin trên Cửa hàng Play.

Kế hoạch đo lường là gì?

Kế hoạch đo lường có thể giúp bạn quyết định đo lường yếu tố nào cho ứng dụng hoặc trò chơi của mình, sử dụng công cụ nào và diễn giải dữ liệu như thế nào.

Vòng đời của trò chơi có những giai đoạn nào?

Thường thì mọi vòng đời của trò chơi đều có 3 giai đoạn: trước khi phát hành, phát hành và phát triển bền vững. Điều vô cùng quan trọng là bạn phải lập kế hoạch đo lường và đặt mục tiêu cho từng giai đoạn. Hãy tham khảo nội dung Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động kinh doanh trò chơi để tìm hiểu một số ví dụ về các mục tiêu chung đối với từng giai đoạn.

Hoạt động báo cáo và phân tích ứng dụng có nằm trong phạm vi của các khoá học này không?

Có. Khoá học Thiết lập hoạt động báo cáo về trò chơi trong Google Analytics trình bày cách hoạt động của Google Analytics và cách Google Analytics có thể hỗ trợ trò chơi của bạn, cách thiết lập tài sản web và ứng dụng để thu thập và báo cáo dữ liệu, cũng như cách liên kết với các sản phẩm khác của Google và khám phá những lợi ích có được khi làm vậy.

Google Play Console là gì và Google Play Console giúp tôi theo dõi xu hướng bằng cách nào?

Google Play Console là nền tảng hỗ trợ bạn theo dõi hiệu suất của ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Trên trang tổng quan Play Console, bạn có thể phân tích chi tiết các xu hướng theo nhiều phương diện tuỳ chỉnh và so sánh hiệu suất của ứng dụng của bạn với các ứng dụng tương tự.

Phân khúc người dùng có vai trò gì trong việc giúp ứng dụng tăng trưởng?

Bằng cách có một chiến lược phân khúc người dùng, bạn có thể giữ chân nhiều kiểu người dùng tương tác theo cách hiệu quả nhất cho từng nhóm. Hãy tham khảo nội dung Định hình chiến lược phân khúc người dùng để sắp xếp tài nguyên theo mức độ ưu tiên để tìm hiểu thêm.

Tôi có thể áp dụng những biện pháp nào để giảm tỷ lệ người dùng rời bỏ ứng dụng?

Mức độ tương tác của người dùng thay đổi trước khi họ rời bỏ ứng dụng. Bạn có thể xác định thay đổi này qua quá trình tương tác của người dùng, sau đó dùng thông tin này để ngăn ngừa nguy cơ người dùng rời bỏ ứng dụng. Hãy tham khảo nội dung Xác định các mẫu hình có tính dự đoán để ngăn việc người dùng rời bỏ ứng dụng để tìm hiểu thêm.

Có chỉ số nào về việc giữ chân mà tôi cần theo dõi không?

Giữ chân người dùng là một chiến lược có tính lâu dài. Những ngày đầu người dùng tương tác với ứng dụng là rất quan trọng nhưng việc tập trung vào hành vi của người dùng theo thời gian sẽ giúp tạo nên khả năng giữ chân lâu dài. Hãy tham khảo nội dung Xây dựng các chỉ số về tỷ lệ giữ chân người dùng phản ánh chính xác ứng dụng để tìm hiểu thêm về các chỉ số liên quan đến tỷ lệ giữ chân người dùng.

404

Không tìm thấy lộ trình học tập nào cho thông tin hiện tại.

Vui lòng kiểm tra Khám phá tất cả khoá học